Vendys&V Jablonec n. N. - zde

Datum
a čas

Osobní dojem

Platnost
různých služeb

Otevírací
doba

Výběr
paliva

Samoob-
služnost

Čas na
pokladně

Délka
fronty

Celkový
výsledek

Zvolte
vlastní
váhu
Úterý 3. 3. 2020, 18:00 Velmi pěkně uklizená stanice s dobrým povrchem bez prohlubní vytvařejících kaluže, příjemná obsluha, vzhledné stojany, bohužel schází větší přístřešek nad LPG stáním (90) Objem nabízených služeb je popsán na webu poměrně stroze a jako součást souvislého textu. Přesto zde popsané informace jsou splěny. (75) Splněna (100) Uvádí (100)
N95 ✓,
D ✓,
N98 ✓,
D-bio ✓,
LPG ✓
Ano (100) 0:18 (100) 0 (100)

665

Tyto webové stránky jsou bakalářskou prací autora. Rozhodně neslouží jako reklama pro jakoukoliv síť čerpacích stanic.
©Jiří Šťastný 2020

Metodika hodnocení zpět na hlavní stránku