Vendys&V Česká Lípa - zde

Datum
a čas

Osobní dojem

Platnost
různých služeb

Otevírací
doba

Výběr
paliva

Samoob-
služnost

Čas na
pokladně

Délka
fronty

Celkový
výsledek

Zvolte
vlastní
váhu
Čtvrtek 13. 2. 2020, 16:20 Uklizeno, dostatečný přístřešek nad LPG, neutrální obsluha, jednoduchý nájezd na ČS (85) Portál uvádí různé služby, které jsou beze zbytku plněny (100) Splněna (100) Uvádí (100)
N95 ✓,
D ✓,
N98 ✓,
D-bio ✓,
CNG ✓,
LPG ✓
Ano (100) 0:22 (100) 0 (100)

685

Tyto webové stránky jsou bakalářskou prací autora. Rozhodně neslouží jako reklama pro jakoukoliv síť čerpacích stanic.
©Jiří Šťastný 2020

Metodika hodnocení zpět na hlavní stránku