Kontakt Turnov - zde

Datum
a čas

Osobní dojem

Platnost
různých služeb

Otevírací
doba

Výběr
paliva

Samoob-
služnost

Čas na
pokladně

Délka
fronty

Celkový
výsledek

Zvolte
vlastní
váhu
Středa 13. 11. 2019, 18:40 Přátelská a rychlá obsluha, propadlá dlažba na středu tvořící nepříjemnou louži (80) Web velmi snadno a přehledně uvádí různé služby, které zároveň i ČS plní (100) Splněna (100) Uvádí (100)
N95 ✓,
D ✓,
N95+ ✓,
D+ ✓,
LPG ✓
Ano (100) 0:28 (100) 0 (100)

680

Čtvrtek 21. 11. 2019, 15:50 Přátelská a rychlá obsluha, ovšem s velmi dlouhou frontou a bez možnosti otevřít další pokladnu. Propadlá dlažba, louže. Auto parkující před LPG stanicí i přes zákaz zastavení, který však nebyl vymáhám (60) Web velmi snadno a přehledně uvádí různé služby, které zároveň i ČS plní (100) Splněna (100) Uvádí (100)
N95 ✓,
D ✓,
N95+ ✓,
D+ ✓,
LPG ✓
Ano (100) 2:31 (50) 0 (100)

610

Tyto webové stránky jsou bakalářskou prací autora. Rozhodně neslouží jako reklama pro jakoukoliv síť čerpacích stanic.
©Jiří Šťastný 2020

Metodika hodnocení zpět na hlavní stránku