KM-Prona Nový Bor - zde

Datum
a čas

Osobní dojem

Platnost
různých služeb

Otevírací
doba

Výběr
paliva

Samoob-
služnost

Čas na
pokladně

Délka
fronty

Celkový
výsledek

Zvolte
vlastní
váhu
Čtvrtek 13. 2. 2020, 16:00 Velmi dobře umístěná ČS, s velmi hloupým způsobem nájezdu na ni. Dobře uklizená, obsluha příjemná a rychlá (90) Obchod s velkým výběrem, WiFi funkční, PB láhve k zakoupení. web vše uvádí (100) Splněna (100) Uvádí (100)
N95 ✓,
D ✓,
E85 ✓,
LPG ✓,
D+ ✓
Ano (100) 0:28 (100) 0 (100)

690

Tyto webové stránky jsou bakalářskou prací autora. Rozhodně neslouží jako reklama pro jakoukoliv síť čerpacích stanic.
©Jiří Šťastný 2020

Metodika hodnocení zpět na hlavní stránku